Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2011

ophiel
2923 ecd0 500
Reposted byhempbob hempbob

November 08 2011

ophiel
7645 c0d6 500
Reposted bymbonkowski mbonkowski
Sponsored post
feedback2020-admin

November 02 2011

ophiel
Some of the biggest men in the United States — in the fields of commerce and manufacturing — are afraid of somebody. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.
— Woodrow Wilson

October 04 2011

ophiel
ophiel
Gdyby Jarosław Kaczyński i Przemysław Gosiewski oraz kolega Antoni Macierewicz zapalili sobie skręta raz dziennie, na pewno Polska byłaby bardziej przyjemna niż wtedy, kiedy oni zupełnie na trzeźwo komentują rzeczywistość w naszym kraju.
— Janusz Palikot

August 09 2011

ophiel
0803 1da3
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo

August 08 2011

ophiel
Byłem pod wrażeniem, jak wiele chciałeś się nauczyć
— Ryszard Kalisz (Księga Kondolencyjna Andrzeja L.)
Reposted by8lafruittree

July 07 2011

ophiel
1619 6710 500
Tags: tak bardzo
Reposted byjuliemillhimekopiaeqbshtallsliverspamsomeothersonsanitamegusta-langusta

July 01 2011

ophiel
55 Rzekł Jezus: „Kto nie znienawidził swego ojca i swej matki, nie będzie moim uczniem; i kto nie znienawidził swych braci i swych sióstr, nie dźwiga swego krzyża tak, jak ja, nie będzie mnie godnym".
56 Rzekł Jezus: „Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, świat nie jest go wart".
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1044
ophiel
1640 e75c
Reposted fromolgazm olgazm
ophiel
niggertits, sprawdź "odkażone" na www.pospoliteruszenie.com ;)

June 29 2011

ophiel
If you have to lie to someone, it's their fault.
— Toni's Solution to a Guilt-Free Life
Reposted bymotivatediloyannsoroundaboutmanetka

June 28 2011

ophiel

June 26 2011

ophiel
When a cow laughs, does milk come out of its nose?
— [jin@mephisto ~]$ fortune
ophiel

June 23 2011

ophiel
'had had to' - as correct as any other past perfect expression.
ophiel

Myślę, więc nie wiem czy jestem.

Kartezjusz na opak. Zauważcie, co się porobiło: zaczynamy myśleć i w pewnej chwili już nic nie wiemy, nawet nie jesteśmy pewni czy my jesteśmy, czy nas nie ma? To jest potęga myślenia! Czyste wariactwo.
Takie problemy wynikają może z jednej przyczyny. Tworzymy sobie abstrakcyjne pojęcie "bycia", "być", "istnieć", itp. A potem przymierzamy takie nasze zwykłe codzienne bycie do tego pojęcia i zauważamy, że to zwykłe bycie jest jakieś niedoskonałe, nie takie, nie wiadomo, czy to jest w ogóle bycie? 

Przecież bycie jako pojęcie to abstrakt

Marek Adamiec
Reposted bykeeplookingwloczykijstonerrdnienie
ophiel
A trillion pounds has been devoted over the past 18 months to protect Britain’s financial system from alleged Armageddon, with not a murmur of value for money. This stupefying sum is more than has ever been spent on any project by any government in British history. We know where the money came from but we do not know if it was necessary, nor who now has it. We know only that, a year on, Britain is experiencing a worse recession than any comparable country. The lack of accountability, the sheer lack of curiosity from the political community, is amazing.
— Simon Jenkins

June 21 2011

ophiel
Gdyby chcieli, by Unia już miała osobowość prawną, to mogli to zapisać w co najmniej pięciu uprzednich traktatach. Nie zrobili tego - bo za każdym razem co najmniej jedno państwo tego nie chciało - a obowiązywała mądra zasada Liberum Veto.Ta, która doprowadziła Królestwo Polskie do potęgi i świetności - a której zniesienie (już w "Rzeczypospolitej Obojga Narodów") w ciągu 10 lat rozwaliło państwo.
(Ot, taki drobiazg: nikt nie mógł już zerwać sejmów zatwierdzających kolejne rozbiory...)
— Janusz Korwin-Mikke

June 17 2011

ophiel

Sokół o blokach | www.pospoliteruszenie.com

Obywatele! 

Najwyższy czas powiedzieć głośno, że w Polsce kompletnie nie przykłada się żadnej wagi do estetyki zewnętrznej.
Nikt nie liczy się ze zdaniem fachowców, a każdy Polak sam wie wszystko najlepiej w każdej dziedzinie.
Najlepiej widać to na przykładzie obrzydliwych kolorów i szpetnych wzorów malowania osiedlowych bloków.
Paski, kółka, trójkąty i zygzaki w kolorze majtek dozorczyni na seledynowym lub morelowym tle to norma.
Zastanówmy się wspólnie co z tym zrobić, bo od tego boli głowa i miliony osób ma odruch wymiotny każdego dnia.

Do tego dojdzie wstyd, jak przyjadą turyści na Euro.

Zapraszam wspólnie z L.U.C do Pospolitego Ruszenia w celu zmian estetycznych miejskiego krajobrazu Polski.

Sokół

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...